Değer yaratan sürdürülebilirlik anlayışı...

AURİC'in  faaliyet gösterdiği hazır giyim sektörü sosyal ve çevresel olarak farklı konularda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sorumlu yönetim anlayışının bir yansıması olarak AURIC, bu sorunların çözümünde yer almak için “Duyarlı Moda” vizyonuyla hareket etmektedir.

AURIC, bütüncül bir yaklaşımla; ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin tümünü tek bir çatı altında yönetebileceği sürdürülebilirlik stratejisini 2019 yılında oluşturarak iş modeline entegre etmiştir. Stratejinin kapsayıcı olmasına özen göstererek, paydaşlarının görüş ve beklentilerini karşılayan uygulamalar içermesinin üzerinde önemle durulmuştur.

Beş farklı ana kategoride konumlandırılan stratejide her bir ana kategori altında sürdürülebilirlik alanında değer yaratmaya yönelik farklı aksiyonlar tanımlanmıştır.

AURIC Sürdürülebilirlik Stratejisi Temel Taşları

Sürdürülebilir Ürünler
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
İnsan Sağlığı ve Refahı
Sorumlu Yönetim
Çevreye Duyarlılık

Stratejinin etkinliğini ve yaratılan değerleri ölçümlemek, stratejide yer alan aksiyon planlarının zaman planlarına uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve değerlendirmek için Aster’de Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur.